Tým asi 20 lékařů a jejich spolupracovníků je připraven realizovat, nejenom malé překladatelské projekty, jakými jsou – překlady lékařských zpráv pro potřebné pacienty, ale také lékařsko-farmaceutické projekty většího rozsahu. Mezi další dominantu lékařského týmu, jsou překlady výukových a školících materiálů. Celkově by se nabídka překladatelsko-lékařských služeb, dala v bodech definovat, jako:

Jak se stát překladatelem medicínských textů?

Stát se překladatelem medicínských textů není snadné. Vyžaduje to nejen vynikající jazykové dovednosti, ale také hluboké porozumění medicínské terminologii a praxi. Je to jako být mostem mezi dvěma světy – světem medicíny a světem jazyka.

MUDr. Helena Schwarzová: Odborná ruka srdnatého lékaře a zkušeného překladatele 🌟V medicíně i v překladatelském světě se někteří jedinci vyznačují mimořádnou vášní, odborností a oddaností svému povolání. Jednou z takových výjimek je MUDr. Helena Schwarzová, která spojila své lékařské dovednosti s uměním překladu a komunikace. Helena Schwarzová není pouze lékařkou s hlubokým chápáním medicínských konceptů, ale také zkušenou překladatelkou, která rozumí jemnostem jazyka. S více než desetiletou praxí v oboru lékařských překladů má MUDr. Schwarzová jedinečnou schopnost převádět komplexní lékařské informace do cizích jazyků tak, aby byly srozumitelné a přesné. Její práce je zárukou kvality a odbornosti, ať už jde o překlad lékařských zpráv, klinických studií nebo diagnostických dokumentů. Helena Schwarzová si zakládá na preciznosti a detailním zpracování každého překladu. Věří, že přesné a srozumitelné lékařské texty jsou zásadní pro správnou komunikaci v oblasti zdravotnictví. Co dělá Heleninu práci ještě výjimečnější, je její oddanost klientům. Helena chápe, že čas hraje klíčovou roli ve zdravotnických situacích, a proto je vždy připravena pracovat pod tlakem a splnit termíny. S MUDr. Schwarzovou na vaší straně můžete mít jistotu, že vaše lékařské překlady budou vytvořeny s maximální péčí a odborností. Pokud potřebujete lékařské překlady od profesionála, který rozumí jak medicíně, tak i jazykům, neváhejte kontaktovat MUDr. Helenu Schwarzovou. Její znalosti a zkušenosti jsou vaším klíčem k úspěchu ve světě lékařské komunikace. 🌟Zjistěte více na kontaktní stránce MUDr. Schwarze a dejte svým lékařským textům tu správnou jazykovou péči. 👩‍⚕️🔗

Jaké jsou výzvy při překládání medicínských textů?

Překládání medicínských textů je jako běh maratonu s překážkami. Nejen že musíte zvládnout složitou lékařskou terminologii, ale také se musíte vypořádat s kulturními rozdíly a odlišnostmi v jazykových strukturách. A v neposlední řadě, musíte být připraveni na stres a tlak, který přináší práce s texty, které mohou mít přímý dopad na lidské životy.

Závěr: Překlady medicínských textů jako nezbytný nástroj pro lékaře

Překlady medicínských textů jsou nejen nástrojem pro lékaře, ale i pro pacienty, výzkumníky a veřejnost. Jsou mostem mezi různými jazyky a kulturami, a tím umožňují lékařům a pacientům po celém světě komunikovat a sdílet své poznatky a zkušenosti. Bez nich by byl svět medicíny mnohem izolovanější a méně efektivní. A tak, ať už jste lékař, překladatel, nebo jen někdo, kdo se zajímá o medicínu, překlady medicínských textů by měly být na vašem radaru.

Překlady expresně

Velmi často se stává, že pacienti nás kontaktují s požadavkem velmi expresního překladu lékařské zprávy / zpráv do angličtiny nebo němčiny. Takový expresní požadavek vypadá tak, že klient si přeje mít do 24 hodin přeloženo např. 8 stran lékařských zpráv psaných hustou sazbou textu, které ve výsledku mohou činit až např. 12 stran normovaných. My takový překlad ve zkráceném termínu jsme schopni dodat. Lékař na textu pracuje non stop.

Syntézy lékařských textů

V rámci práce s lékařskými texty, provádíme také syntézy lékařských zpráv – tj. jakési zjednodušení / zkrácení textu, jeho obsahu do srozumitelnější podoby. Pro výslednou práci s textem praktického nebo odborného lékaře, je tato změna přímo žádoucí. Nový lékař či odborník v oboru, např. v zahraničí má 2 možnosti, jak přijmou pacientovu dokumentaci. Buď v původní podobě a postupně se probírat např. 40 stranami zpráv anebo přijme 3 strany textu, kde bude vypsáno vše důležité, bez opakování obsahu (duplicitní obsah), bez zbytečných překladů opakujících se hlaviček, razítek, apod.