Tým asi 20 lékařů a jejich spolupracovníků je připraven realizovat, nejenom malé překladatelské projekty, jakými jsou – překlady lékařských zpráv pro potřebné pacienty, ale také lékařsko-farmaceutické projekty většího rozsahu. Mezi další dominantu lékařského týmu, jsou překlady výukových a školících materiálů. Celkově by se nabídka překladatelsko-lékařských služeb, dala v bodech definovat, jako:

Překlady expresně

Velmi často se stává, že pacienti nás kontaktují s požadavkem velmi expresního překladu lékařské zprávy / zpráv do angličtiny nebo němčiny. Takový expresní požadavek vypadá tak, že klient si přeje mít do 24 hodin přeloženo např. 8 stran lékařských zpráv psaných hustou sazbou textu, které ve výsledku mohou činit až např. 12 stran normovaných. My takový překlad ve zkráceném termínu jsme schopni dodat. Lékař na textu pracuje non stop.

Syntézy lékařských textů

V rámci práce s lékařskými texty, provádíme také syntézy lékařských zpráv – tj. jakési zjednodušení / zkrácení textu, jeho obsahu do srozumitelnější podoby. Pro výslednou práci s textem praktického nebo odborného lékaře, je tato změna přímo žádoucí. Nový lékař či odborník v oboru, např. v zahraničí má 2 možnosti, jak přijmou pacientovu dokumentaci. Buď v původní podobě a postupně se probírat např. 40 stranami zpráv anebo přijme 3 strany textu, kde bude vypsáno vše důležité, bez opakování obsahu (duplicitní obsah), bez zbytečných překladů opakujících se hlaviček, razítek, apod.