Tým asi 20 lékařů a jejich spolupracovníků je připraven realizovat, nejenom malé překladatelské projekty, jakými jsou – překlady lékařských zpráv pro potřebné pacienty, ale také lékařsko-farmaceutické projekty většího rozsahu. Mezi další dominantu lékařského týmu, jsou překlady výukových a školících materiálů. Celkově by se nabídka překladatelsko-lékařských služeb, dala v bodech definovat, jako: