Do kontaktu se zdravotní pojišťovnou se člověk mimojiné dostane např. po prodělání úrazu, čemuž následuje vyplňování a odevzdávání potřebných formulářů zdravotní pojišťovně.  Zlidověl pro to název „papírování“, což není daleko od pravdy, tudíž i poptávka ze strany klientů z oboru medicína je celkem hojná a pestrá.

Požadavky pacientů

Zákazník žádá o překlad, pakliže dojde k podobné události v zahraničí, to znamená – český pacient objednává  lékařský překlad pro pojišťovnu či jiné instituce v zahraničí. Nebo opačná cesta – zahraniční pacient  poptává překlad svých zdravotních záznamů ze svého rodného jazyka do češtiny.  Překládáme z jazyků: angličtina, francouzština, slovenština.

Nejčastěji překládané dokumenty:

. propouštěcí zprávy

. posudky lékařů

. poukazy na vyšetření

. záznamy o provedených výkonech

. vyúčtování lázeňské péče aj.

Výše uvedené patří k častěji žádaným typů překladů ze stran klientů/pacientů. Pojďme si ještě pro ukázku vyjmenovat ty méně žádané, které nicméně je náš tým lékařů schopen dodat ve standardní lhůtě dodání do 2-3 pracovních dnů:

. potvrzení o bezdlužnosti

. prohlášení k trvalému pobytu

. žádost o splátkový kalendář

. prohlášení k pobytu v cizině

Na vyžádání jsme schopni vyhotovit překlad i v kratším termínu, což je do 0-1 kalendářních dní. Pro rychlé dodání překladů lékařských zpráv nás kontaktujte ZDE.