Překlad výpisu dokumentace

Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka. Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků: Medicínské překlady němčina, Medicínské překlady italština, Medicínské překlady francouzština, Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština. Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým a expresní vypracování medicínského překladu týmem…

Read More

Citlivé osobní údaje o zdravotním stavu fyzických osob

Informujeme naše klienty, že jimi zaslané dokumenty obsahují osobní údaje vč. citlivých osobních údajů o zdravotním stavu fyzických osob. Tyto citlivé údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále…

Read More

Medicínské překlady do španělštiny

Medicínské překlady do španělštiny: jsou vyhotovovány samotnými lékaři (u sporných případů nejednoznačných diagnóz), nebo soudními znalci v oboru (nicméně, kmenová část překladu vzniká vždy z rukou lékaře), přičemž roli číslo jedna u tohoto překladu hraje odborná věcnost, shodnost odborných lékařských pojmů a sdělitelnost (tedy tzv. oborová sdělitelnost). PŘEKLAD LÉKAŘEM Překlad vypracovaný lékařem je z toho důvodu…

Read More

Překlady lékařských zpráv pro pacienty a pojišťovny

Do kontaktu se zdravotní pojišťovnou se člověk mimojiné dostane např. po prodělání úrazu, čemuž následuje vyplňování a odevzdávání potřebných formulářů zdravotní pojišťovně.  Zlidověl pro to název „papírování“, což není daleko od pravdy, tudíž i poptávka ze strany klientů z oboru medicína je celkem hojná a pestrá. Požadavky pacientů Zákazník žádá o překlad, pakliže dojde k podobné události v zahraničí,…

Read More

Medicínské překlady expresně

Požadavky ze strany pacientů na překlady v nestandardních podstatně kratších časech jsme schopni realizovat v horizontu do 24 hodin v případě požadavku na přeložení  zhruba 8 stran textu zprávy od lékaře, kdy velmi často je text zhuštěn natolik, že pro překladatele nakonec z tohoto překladu vyplyne 12 normovaných stran. Pakliže nás pacienti osloví s takto urgentním požadavkem, i tento zvládneme …

Read More

Překlady z medicíny do němčiny

Vyhotovení medicínských překladů do němčiny pro různá zdravotnická zařízení, IKEM, Thomayerova nemocnice. Realizace překladů přímo lékařem možná běžně v časovém horizontu 2 pracovních dnů lékaře v případě kratších záznamů. U delších zpráv vyhotovuje překladatel  zpravidla během 2 – 4 pracovních dnů. Po individuální domluvě možnost expresního překladu – překladu medicínského textu – lékařských zpráv z/do němčiny, angličtiny…

Read More

Experti pro překlady z oboru medicína

Překlady z oblasti medicíny pro pacienty Poptávka ze strany českého pacienta vzniká  v momentě, kdy pacient je odesílán od českého lékaře k zahraničnímu, či obráceně.  Potom je požadován medicínský překlad, např. po poskytnutí lékařské péče v zahraničí obdrží pacient navazující léčebný plán u lékaře v Českém republice, ať už v lékařském zařízení státního či soukromého charakteru. Kvalitní překlady dle představ pacientů…

Read More

Výpis z dokumentace pacienta – překlad

Kapacitní možnosti překladatele Zde rozhoduje primárně typ a od toho odvozená komplikovanost zadaného překladu zdravotní dokumentace pacienta. Při náročnějším zdrojovém textu – jako např. u klinické studie se bavíme zhruba o denní kapacitě překladatele 5 normovaných stran. Překlady z oboru medicíny z/do němčiny či ruštiny přímo lékařem U těch jednodušších požadavků na překlad, jako třeba podklady…

Read More