Překlady z oblasti medicíny pro pacienty

Poptávka ze strany českého pacienta vzniká  v momentě, kdy pacient je odesílán od českého lékaře k zahraničnímu, či obráceně.  Potom je požadován medicínský překlad, např. po poskytnutí lékařské péče v zahraničí obdrží pacient navazující léčebný plán u lékaře v Českém republice, ať už v lékařském zařízení státního či soukromého charakteru.

Kvalitní překlady dle představ pacientů

– Kvalitní překlad zprávy od lékaře dle potřeb pacientů

– Možno vypracovat kratší verzi překladu zprávy dle jejího obsahu po   konzultaci s lékařem

– Expresní dodání medicínského  překladu nebo syntéza lékařských zpráv dle přání pacienta

Překlad zprávy od lékaře

Tyto typy překladů z oboru medicíny jsou pro pacienty samotné velice důležité, obsahují totiž velmi cenné a citlivé informace týkající se zdravotního stavu, prodělané léčby apod.,   tudíž na kvalitu překladu je kladen opravdu mimořádný důraz. Medicínské překlady do němčiny, ruštiny či italštiny v expresních časech.

Syntéza medicínského textu

Žádá-li si pacient syntézu lékařských zpráv, nejčastěji se jedná o zprávu v rozsahu zhruba 1 – 4 normované strany. Dosáhne se tímto překladem lékařských zpráv značného zúžení, přičemž ale při takto zkráceném překladu medicínského textu samozřejmě nesmí být opomenuta žádná důležitá data o pacientovi a jeho zdravotním stavu. Příklad – syntéza:  zhruba 20 zpráv od lékaře upravíme na 1-3 normované strany překladu zpráv a tento překlad je dodán cca do 1 – 3 pracovních dnů.

Další možné varianty medicínských překladů

Jednou z dalších možností při vyhotovení medicínských překladů je syntéza lékařských zpráv na základě přání pacienta. Mnohdy s ohledem na množství či obsah lékařských zpráv je ze strany pacienta nebo přímo ošetřujícího lékaře, ať už specialisty nebo praktika, vyžadována zkrácená verze lékařské zprávy. Expresní zhotovení překladu této syntézy zprávy od lékaře je realizováno v nejvyšší kvalitě  pro lepší orientaci ve zdravotním stavu a potřebách pacienta.

Ceny za medicínské překlady

Uváděnou cenu 370 Kč za cílovou stranu medicínského napsaného textu, jsme schopni dodržet za podmínky, že daný text je v rozsahu cca 10 – 15 anebo 20 normovaných stran. Tj. když zákazník nechává překládat větší počet stran lékařských zpráv / výsledků vyšetření/ zdravotních průkazů apod. Tj. u výrazně menšího počtu stran, pak ceny za odborný překlad z rukou týmu MUDr. Schwarze stojí např. 500 – 700 Kč (vždy účtován cílový německý, anglický apod. text). Účtování na slovo v tomto případě neaplikujeme.

Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlad – naleznete ZDE.