Vyhotovení medicínských překladů do němčiny pro různá zdravotnická zařízení, IKEM, Thomayerova nemocnice. Realizace překladů přímo lékařem možná běžně v časovém horizontu 2 pracovních dnů lékaře v případě kratších záznamů. U delších zpráv vyhotovuje překladatel  zpravidla během 2 – 4 pracovních dnů. Po individuální domluvě možnost expresního překladu – překladu medicínského textu – lékařských zpráv z/do němčiny, angličtiny či ruštiny.

Lékařem vypracovaný překlad

Pro zajištění nejvyšší kvality a obsahové správnosti překladu vyhotovuje překlad z/do němčiny lékař. Když si to situace žádá, pracuje na překladu přímo soudní znalec v daném medicínském oboru, přičemž ale ta podstatná část překládané textu vychází od lékaře samotného, kdy však i v těchto případech musí být vždy zachována věcnost a odborná komunikace na úrovni obou překládajících stran.

Medicínské překlady do němčiny – Masarykův onkologický ústav

•  překlady pro potřeby českých pacientů odeslaných zahraničními lékaři zpět ke svým českým lékařům

• překlady pro zdravotnické instituce v ČR – Masarykův onkologický ústav, IKEM apod – dle požadavků pacientů

• překlady pro účely další navazující léčby v České republice – dokumentace, lékařské zprávy, diagnózy

• zahraniční pacient přicházející do péče českých lékařů žádá překlad zprávy odesílajícího lékaře z němčiny

• opačný směr – lékař českého pacienta odesílá k léčbě do zahraničí – expresní vypracování medicínského překladu zdravotní dokumentace do němčiny

Pro medicínské překlady do němčiny kontaktujte náš lékařský tým ZDE.