Požadavky ze strany pacientů na překlady v nestandardních podstatně kratších časech jsme schopni realizovat v horizontu do 24 hodin v případě požadavku na přeložení  zhruba 8 stran textu zprávy od lékaře, kdy velmi často je text zhuštěn natolik, že pro překladatele nakonec z tohoto překladu vyplyne 12 normovaných stran. Pakliže nás pacienti osloví s takto urgentním požadavkem, i tento zvládneme  vyřídit a včas vyhotovit, náš překladatel – lékař, se věnuje tomuto překladu textu z/do angličtiny, němčiny či ruštiny s preferencí a pracuje na něm nepřetržitě.

Zjednodušení zprávy od lékaře – syntéza

Jelikož mnohdy pacient přichází s velmi obsáhlou zdravotní dokumentací a požadavkem na její překlad, či překlad četných lékařských zpráv od různých specialistů, posudků z/do angličtiny či ruštiny, přistupuje překladatel – lékař k jejich syntéze, tedy takovému zestručnění, výtahu za účelem získat ucelenější a zkrácenější formu překladu. Ta však musí posloužit přejímajícímu lékaři stejně jako původní překládaný text – musí obsahovat vše podstatné a směrodatné o pacientovi, zachovat si věcnost a sdílnost, dokumentovat přesně zdravotní stav pacienta,  aby byl dobře čitelný jak pro praktického lékaře, tak pro specialistu jako původní překládaný materiál.

Rozsah překladů z medicíny

Nabízíme široký záběr překladů z oblasti farmacie a medicíny – expresní dodání týmem lékařů. Mimo standardní překlady, řekněme v občanské rovině, se zaměřujeme i na překlady pro potřeby různých institucí, činností, prezentačních a výukových materiálů,  apod.

Další služby možnosti v oblasti překladů medicíny a farmacie:

 

. zpracování překladů pro úřady

. překlady textů pro experimentální účely

. překlady pro marketingové účely z oboru – farmacie, lékařství

. ověřené lékařské překlady

. technické překlady v medicíně

Rychlé a kvalitní vypracování medicínských překladů z/do němčiny či francouzštiny týmem zhruba 20 lékařů a kolegů dle potřeb zákazníka – ať už pacienta pro překladatelské zakázky drobnějšího charakteru,  či zdravotnického zařízení pro překlady větších rozměrů.