Velmi kvalitní vypracování nebo překlad zpráv lékařem do německého či anglického jazyka. Medicínské překlady a překlady lékařských zpráv do dalších jazyků: Medicínské překlady němčina, Medicínské překlady italština, Medicínské překlady francouzština, Medicínské překlady slovenština. Medicínské překlady ruština. Překlad lékařem odborníkem na lékařskou němčinu a angličtinu. Expresní kontakt na lékaře a tým a expresní vypracování medicínského překladu týmem lékařů. : 608 666 582

Překlad do angličtiny: kapacita medical překladů

Medicínské překlad vypracovává výhradně lékař – jeho denní kapacita činí cca 5 normovaných stran u složitějších překladů. Komplikace s sebou může nést překlad klinické studie, nebo překlad lékařské zprávy. Tam o složitějším překladu můžeme takto hovořit. Další snadnější překlady dávají prostor pro navýšení kapacity na až 10 normovaných stran denně. Může se v tomto případě jednat o materiály snazšího rázu. Příkladem může být poslední překlad z oblasti biologie pro školící účely a jeho převod do Powerpointové prezentace.